Privacy & disclaimer

Disclaimer

De webwinkel van Bio-Ron is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Mochten er desondanks onjuistheden in deze website staan, dan kunnen Bio-Ron of Webwinkel Bio-Ron hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Aan eventuele onjuistheden of onvolledigheden kunnen geen rechten ontleend worden.

Bio-Ron aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de gegevens zoals opgenomen op eventuele gelinkte websites.

Het is niet toegestaan om pagina's, tekst, grafische afbeeldingen of andere onderdelen van deze pagina's, in originele- of gewijzigde vorm, naar een andere webserver te kopiëren of op een andere manier aan derden te distribueren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bio-Ron.

Bio-Ron en Webwinkel Bio-Ron zijn niet aansprakelijk voor enige schade die is ontstaan ten gevolge van de geleverde producten.

Privacy verklaring

Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van deze site en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Persoonlijke gegevens worden gebruikt om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen of vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met jouw toestemming.

Bio-Ron en Webwinkel Bio-Ron zullen jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van jouw bestelling (PostNL). Ook door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.

Webwinkel Bio-Ron gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren: Bij het verwerken van een bestelling, hebben we naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om de bestelling uit te kunnen voeren of je van het verloop daarvan op de hoogte te houden. Daarnaast vragen wij ook je telefoonnummer om eventueel vragen m.b.t. de bestelling te kunnen stellen.