Privacy & disclaimer

Disclaimer

De webwinkel van Bio-Ron is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Mochten er desondanks onjuistheden in deze website staan, dan kunnen Bio-Ron of Webwinkel Bio-Ron hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Aan eventuele onjuistheden of onvolledigheden kunnen geen rechten ontleend worden.

Bio-Ron aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de gegevens zoals opgenomen op eventuele gelinkte websites.

Het is niet toegestaan om pagina's, tekst, grafische afbeeldingen of andere onderdelen van deze pagina's, in originele- of gewijzigde vorm, naar een andere webserver te kopiëren of op een andere manier aan derden te distribueren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bio-Ron.

Bio-Ron en Webwinkel Bio-Ron zijn niet aansprakelijk voor enige schade die is ontstaan ten gevolge van de geleverde producten.